Startsidans meny
Bakgrund
Projektet
Gårdshus Asterix
Halmhus
Ekonomi
Intressanta hemsidor
Bli medlem
Kontakta oss
 
Våra projekt:
Asterisk
 
Statistik
Vi har 50 medlemmar.
405683 besökare

Välkommen till Arkaim - en ekoby för odling, hantverk och kultur!

Grunden för denna förening är i första hand att föra samman människor med gemensamt intresse för eventuellt köp av mark till rätt pris och till hjälp vid etablering och byggnation. Vi tänker oss en grön paradisby – ett samhälle för odling, hantverk och kultur, en plats där vi kan utveckla oss själva och vår kreativitet, där vi kan leva utan att skada naturen eller andra levande väsen, där vi kan känna att vi lever. En ny utvecklingsväg för oss själva och våra barn och barnbarn.


Vi kallar den ekoby men egentligen är den så mycket mer. Den blir ett nytt samhälle med andra värderingar och ett nytt sätt att leva. Vi tänker oss en ekonomisk förening där medlemmarna delar ansvar för gemensamma aktiviteter som samlingshus, hus för kultur och hantverk, café eller restaurang samt redskap för odling, byggnation etc. Vägar, elektricitet, skola, vatten och avlopp får bestämmas med avseende på plats och tillgänglighet samt bestämmelser i den kommun där ekobyn kommer att ligga.

Ett kärnelement i vår vision är att sann demokrati och ekologisk återhämtningsförmåga blir möjlig när människor återvänder till en konstruktion som vi kallar ”Familjegård”. För varje familj en liten gård med 1 ha mark, med skog, fruktträd, bärbuskar och grönsaksträdgård. Denna hektar blir en trädgård vilken ger unik näring och på sikt självförsörjning till dem som lever inom dess gränser. Denna blir en del av en energi vilken hjälper människan till ett sundare liv med goda och varaktiga relationer till varandra och naturens värld. 100-tals ekobyar har under de senaste 10 åren växt upp i Ryssland enligt dessa principer.
Önskvärt är att medlemsantalet uppgår till 20 - 100 personer, eller familjer. För att köpa en större gård eller tomtmark på minst 30-100 ha tänker vi oss olika lösningar som lån, donationer eller kontanta insatser. Lite beroende på var och ens förmåga och ekonomiska resurser. Detta är inget kommersiellt projekt men vi skapar ändå vinst för den enskilde och för föreningen. Vinsten blir din egen mark som du förfogar över. Medlemmen betalar en låg avgift för marken och bygger sedan själv sitt hus. Även om du tagit ett lån för att bygga ditt hus bor du billigare än i staden, du lever mer hälsosamt och du odlar din egen mat helt eller delvis. Det kommer även att finnas möjlighet att arbeta med lön på de gemensamma anläggningar som vi tänker bygga. Samarbete ger även fördelar när det gäller inköp av t ex solceller, byggnation av ekologiska hus, ekonomiska transaktioner som lån etc.

Kommunen får nya innevånare och ungdomar och arbetslösa kan erbjudas delta som medlemmar eller på annat sätt i verksamheten. Samverkan mellan kommunen och ekobyn kan ge nya möjligheter och visioner för att bringa inkomster både till kommunen och till ekobyn.

Arkaim var ett samhälle av vise män, vilket blomstrade för 4000 år sedan i Ryssland och vilket nu är föremål för arkeologiska utgrävningar. Det blir vår inspiration till ett visare och sundare liv!!!

Betala medlemsavgift 200 kr så är du med i vår förening. Detta innebär inget krav att köpa familjegård men om intresse finns är du välkommen. Vi kommer att kalla medlemmar till samtal om den personliga ekonomin – bara för att få en överblick över situationen. Som medlem får du också våra medlemsutskick samt tillfälle att delta i våra seminarier och sammankomster.

Vi som blåser liv i vår gamla förening som startade 2010 heter Gera Valenta och Viola Sandelin.

Med varma hälsningar till alla Anastasiavänner från Styrelsen för Arkaim.

Vladimir Megre i Sverige
 

Våra projekt:
Arkaim. Zonindelning
 
Våra projekt:
Halmhus